Komplexní řešení ICT

CEB a.s. CZ - Společnost Central European Brokers a.s. se zabývá zprostředkováním pojištění s registracemi pojišťovacího makléře i agenta. Implementovaný systém je určen pro evidenci a správu dat klientů a jejich pojistných smluv včetně evidence pojistných událostí a správy pojištění motorových vozidel. Samozřejmostí je i plánovací systém poznámek a úkolů. Je zajištěn tisk faktur klientům, importy plateb z bankovních výpisů, párování plateb na plánované splátky včetně výpočtů provizí získatelům pojistných smluv a makléřům. Použité moduly: Dealer, Pojistná smlouva, Kalendář, Faktura

SID a.s. CZ – Společnost pro informační databáze, a.s. zaměřuje svoji činnost především na zpracování dat, jejich bezpečnost a na manažerské vedení projektů. Systém slouží pro zpracování žádostí klientů o výpis osobních údajů a o zjištění zdroje osobních údajů ze společné databáze spotřebitelů, resp. žádostí o výpis ze společné databáze podnikatelů a právnických osob. Implementovaný systém je určen pro automatizaci práce operátora provádějícího evidenci přijatých žádostí a tisk dopisů, obálek, složenek včetně podacího archu pro Českou poštu. Použité moduly: Pošta, Statistiky

COM Management a.s. CZ – Jedná se o společnost poskytující nebankovní půjčky předních finančních společností. Implementovaný systém je zaměřen na evidenci a správu dat klientů s respektováním požadavků zákona na ochranu osobních údajů. Systém zajišťuje datovou komunikaci s hlavními úvěrovými společnostmi na trhu. Jsou zajišťovány importy plateb z předaných evidenčních seznamů, párování plateb na plánované splátky a výpočty a vedení provizí pro jednotlivé obchodní zástupce. Využití je i jako datové úložiště pro zpracování obchodních reportů a řízení marketingu společnosti. Použité moduly: Úvěrová smlouva, Vzdálený přístup, Dealer

Lucky Live s.r.o. CZ – Implementovaný systém ve společnosti zabývající se direct marketingem nadnárodních společností řídí denní činnost funkci operátorů call-centra komunikujících s klienty. Systém umožňuje zpracovávat získané údaje klienta, obchodní reporty a vytvářet statistické výstupy pro manažerské řízení. Použité moduly: Call Centrum, Statistiky, Faktura, Smlouva, Vzdálený přístup

Tarifomat.cz CZ – Společnost využívá implementovaný systém k denní činnosti operátorů call-centra komunikujících s klienty. Systém umožňuje zpracovávat získané údaje klienta, obchodní reporty a vytvářet statistické výstupy pro manažerské řízení. Použité moduly: Call Centrum, Statistiky, Smlouva, Vzdálený přístup

Miracon s.r.o. a Miracon services s.r.o. CZ byly implementovány rozšiřující moduly systému DHS. Systém slouží jako podpora práce operátora call centra komunikujícího s klienty, včetně řešení evidence získaných osobních údajů klienta nutných pro zajištění půjčky u úvěrové společnosti. Dále je určen pro výpočty a vedení provizí jednotlivým dealerům a jako datové úložiště pro zpracování obchodních reportů a řízení marketingu společnosti. Použité moduly: Call Centrum, Pošta, Úvěrová smlouva, Dealer

Poradenská a analytická činnost

MyL Group ES - Společnosti je zařizovaná poradenská a analytická činnost v oblasti výroby a bezpečnosti, vyhledávání a výběr kvalifikovaných pracovníků

Milena León ES - Společnosti byla zajišťována poradenská činnost, analýza konkurence, analýza dodavatelů, překladatelská a tlumočnická činnost

Vinco ES - Společnosti bylo zajišťováno vyhledávání a výběr kvalifikovaných zaměstnanců

Solmicro ES - Společnosti byla zajišťována poradenská činnost, studie proveditelnosti, analýza konkurence, analýza procesů a analýza náročnosti lokalizace

Ibermática ES - Společnosti byla zajišťována poradenská činnost, studie proveditelnosti a analýza konkurence

LUDICABE ES - studie proveditelnosti projektu, analýza konkurence, prototypování internetové aplikace

A&M ARG - studie proveditelnosti projektu, analýza cenových hladin, analýza konkurence, vytvoření prezentace projektu, prototypování aplikace

DREYER s.r.o. CZ - zajišťovány činnosti v oblasti poradenských služeb, projektová činnost v oblasti informačních systémů a vytvořeny webové prezentace

Spolupráce a transfer znalostí s předními českými univerzitami

  • VUT v Brně Fakulta Podnikatelská
  • VŠB Technická univerzita Ostrava
  • MENDELU Provozně ekonomická fakulta
  • Masarykova Univerzita v Brně

Kontaktní údaje

DH System s.r.o.
Sidlo: Bochořákova 7, 616 00 Brno
Kanceláře: Gabriely Preissové 7, 616 00 Brno
Email: info@dhsystem.cz

Fakturační údaje

  • IC: 28288149, DIC: CZ28288149
  • Spisová značka: oddil C, vložka 58848 vedená u Městského soudu v Brně

Spojte se s námi