Naše produkty

products

dh server

Základním produktem společnosti je informační server „DHS“ jako výsledek dlouholetého vývoje a testů, který zajišťuje vysokou bezpečnost dat, jejich transakční zpracování, maximální výkon a správu uživatelských přístupů. Systém je možno provozovat na všech běžně dostupných serverových platformách i na lokální pracovní stanici (PC). Uživatelské rozhraní je standardní ve formátu html a přístupné z běžně používaných internetových prohlížečů (IE, Mozilla, Opera, Chrome).

Všechny realizované implementace umožňují již v základu správu uživatelů, administraci systému, nastavení přístupových práv a uživatelských rolí, exporty sestav do standardních formátů (pdf, xls, csv,...).

Samozřejmostí je autorizovaný vzdálený přístup, kdy vyšší bezpečnost lze zajistit VPN tunelem a ověřením přístupových práv pomocí SSL certifikátů.

Byly realizovány implemantace systému na W7, IIS, CentOS, Debian. Reálný objem zákaznických dat dosáhl několika GB za současného přístupu několika desítek operátorů, bez omezení výkonu.

V jednolivých implementacích jsou provozovány a vyvíjeny zákaznické moduly, rozšiřující základní systém DHS, které jsou přizpůsobovány pro konkrétní potřeby uživatele. Vývoj a provozování systémů jsou řízeny interními metodickými předpisy a při vývoji jsou dodržovány veškeré zásady bezpečnosti dat zákazníka.

Rozšiřující moduly systému DHS: Call Centrum, Dealer, Faktura, Kalendář, Pošta, Pojistná smlouva, Statistiky, Úvěrová smlouva, Vzdálený přístup

Call Centrum DHS

Je komplexní systém, který plně řeší zákaznickou podporu a zároveň optimalizuje proces vyřizování požadavků klientů. Díky své modulárnosti můžeme poskytnout zákazníkovi ty moduly, které opravdu potřebuje. Architektura našeho systému zajišťuje funkce call centra jako samostatného systému, stejně tak i nabízíme kompatibilitu se systémy, které již zákazník využívá. DHS Call Centrum umožňuje jak aktivní (outbound) tak i pasivní (inbound) provoz, případně kombinaci obojího.

Hlavní výhody Call Centra DHS

 • Důsledné sledování workflow práce operátora a managera pro obvolávání kampaní
 • Automatické přidělování čísel operátorovi k volání podle nastavených pravidel
 • Otevřený systém s API rozhraním a integrací do dalších systémů
 • Modulární systém, neomezená možnost přizpůsobení systému požadavkům zákazníka, možnost vývoje dalších modulů
 • a další

Vybrané funkce a vlastnosti telefonní ústředny

 • Statistiky výsledků volání a reporty
 • Nahrávání hovorů s okamžitým náslechem
 • Možnost online příposlechu probíhajících hovorů
 • Dashboard – zobrazení okamžitých informací o práci operátorů
 • Snadná administrace a správa zmeškaných hovorů
 • Možnost práce operátora z libovolné lokality
 • a další

Chcete si vyzkoušet řešení našeho Call Centra? Napište nám na info@dhsystem.cz a my Vám umožníme přístup do demoverze.


dh model

DH model

Dalším produktem společnosti je unikátní systém dh model, který byl vytvořen za podpory Fakulty podnikatelské na VUT Brno a získáním licence od EFQM v Bruselu na poskytování software tohoto druhu. Produkt je nástrojem na hodnocení kvality podniku vycházející z evropského modelu excelence - modelu EFQM.

dh audit

DH audit

Nejnovějším produktem, který společnost nabízí, je specializovaný systém zaměřený na auditorské společnosti dh audit. Jedná se o produkt vyvinutý ve spolupráci čtyř českých a moravských univerzit.

Tříoblastní systém disponuje správou provedených auditů, umožňuje snadné a rychlé nahrávání katalogů (ISO, COBIT, ISMS, EFQM a další) a export výsledné zprávy na základě dosažených výsledků včetně trendů a grafických výstupů. Systém dh audit vychází z pětistupňového hodnocení a respektuje u hodnocení jednotlivé vyhlášky a normy (např. CMM u ISO 21827). dh audit je navržen a vytvořen tak, aby svým prostředím a funkcemi hodnotiteli zjednodušil a ulehčil práci.

Více informací naleznete v naší prezentaci nebo na www.dhaudit.com

Kontaktní údaje

DH System s.r.o.
Sidlo: Bochořákova 7, 616 00 Brno
Kanceláře: Gabriely Preissové 7, 616 00 Brno
Email: info@dhsystem.cz

Fakturační údaje

 • IC: 28288149, DIC: CZ28288149
 • Spisová značka: oddil C, vložka 58848 vedená u Městského soudu v Brně

Spojte se s námi